www.monitorul.fisc.md: Dezvoltarea SIA „e-Factura”

www.monitorul.fisc.md: Dezvoltarea SIA „e-Factura”

Serviciul Fiscal de Stat a inițiat la finele anului 2019 lucrările de dezvoltare a sistemului informațional automatizat „e-Factura”. Lucrările de îmbunătățire a sistemului, planificate a fi realizate de către Serviciul Fiscal de Stat pentru anul 2020, de comun cu I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, vor contribui la majorarea numărului de utilizatori ai sistemului și utilizarea pe larg a acestuia, în special pentru procesul de achiziții publice.

În acest context,  Serviciul Fiscal de Stat a organizat la data de 16.01.2020, o întrunire cu membrii Asociației Investitorilor Străini (Foreign Investors Association), în cadrul căreia a solicitat suportul și opinia practicienilor. La întrunire au participat și tehnicienii I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, care au oferit răspuns la întrebările adresate de către tehnicienii din partea membrilor asociației.

În cadrul ședinței, membrii asociației au primit răspuns la întrebările privind modul de funcționare a SIA „e-Factura”, în special a procesului de integrare a sistemelor interne de contabilitate a contribuabililor cu sistemului SIA „e-Factura” prin API.

Serviciul Fiscal de Stat a enunțat în cadrul ședinței și o parte a lucrărilor de dezvoltare aprobate și planificate pentru a fi realizate în perioada anului 2020, compilate conform propunerilor mediului de afaceri, precum și identificate pe intern în cadrul SFS, și anume:
— modificarea funcționalului de anulare a facturii fiscale din statutul „Finisate” de către Furnizor, doar după obținerea acceptului semnat electronic de către cumpărător în cadrul sistemului;
— divizarea sistemului „e-Factura” pe subdiviziunile contribuabilului, cu implementarea
compartimentului în cadrul SIA „e-Factura” de gestionare a accesului de către conducător
pentru persoanele responsabile din cadrul contribuabilului și restricționarea vizualizării facturilor fiscale de la o subdiviziune la alta;
— crearea posibilității de emitere a facturilor fiscale în cadrul aceleiași entități, de la o subdiviziune la alta;
— crearea opțiunii de avertizare/informare/notificare a cumpărătorului în rubrica „Mesaje” din cadrul „Cabinetului personal al contribuabilului” despre parvenirea în adresa acestuia a facturii fiscale spre semnare;
— implementarea funcționalului de indicare a datei de eliberare în factura fiscală de către furnizor, precum și a funcționalului de modificare a datei de livrare și eliberare centralizat pentru o serie de facturi fiscale bifate în statutul „Noi” din SIA „e-Factura”, până la semnarea nemijlocită a acestora;
— oferirea posibilității de selectare a numărului de semnături necesar a fi aplicate de către furnizor: semnarea de către o singură persoană sau de către două persoane diferite, cum ar fi conducător și contabil-șef;
— implementarea posibilității atașării la factura fiscală electronică a versiunii scanate a avizelor de însoțire a mărfii eliberate în conformitate cu prevederile art. 1171 alin. (13) din Codul fiscal și a actelor de predare-primire;
— crearea posibilității de descărcare a listei (Registrului) facturilor fiscale emise de către furnizor și a facturilor fiscale recepționate de către cumpărător din statutul „Finisate” (în format Excel, Word) cu posibilitatea selectării perioadei după data livrării și/sau data eliberării;
— posibilitatea selectării din listă a codurilor IBAN de către „Furnizor” și excluderea
câmpului respectiv de la „Cumpărător”;
— oferirea posibilității de modificare a ciclului de transmitere a facturii fiscale din ciclul „Mic” în ciclul „Mare” și invers;
— crearea posibilității de respingere de către cumpărător, din statutul finisate a facturii fiscale trimise de către furnizor prin ciclul mic, într-un anumit termen prestabilit;
— plasarea opțiunii de creare a facturii fiscale în baza celei existente, din orice statut s-ar afla factura fiscală, pentru ușurarea creării unei noi facturi cu aceleași date;
— stabilirea formulelor de calcul în practic toate celulele facturii fiscale, care vor permite calcularea automatizată inversă (exemplu: indicarea cantității (10.3), a prețului unitar (10.4), cota TVA (10.6) și valoarea mărfurilor (10.8), pentru care sistemul va calcula automat valoarea totală fără TVA (10.5) și suma totală a TVA (10.7));
— asigurarea încărcării și descărcării mai multor facturi simultan din sistemele de
contabilitate în SIA „E-Factura” și invers, atât prin XML cât și prin API;
— simplificarea modului de integrare a sistemelor de contabilitate cu SIA „e-Factura” prin API etc.

Source: https://monitorul.fisc.md/monitorul/dezvoltarea-sia-e-factura.html