www.economica.md: Asociația Investitorilor Străini sprijină programul de reforme al noii majorități parlamentare

www.economica.md: Asociația Investitorilor Străini sprijină programul de reforme al noii majorități parlamentare

Asociația Investitorilor Străini din Republica Moldova își declară sprijinul pentru reformele îndreptate spre îmbunătățirea climatului investițional, ce se regăsesc în Programul Electoral al Partidului Acțiune și Solidaritate, învingător în alegerile din 11 iulie. 

Potrivit unui comunicat de presă remis spre difuzare de către Consiliul Asociației, rezultatele preliminare ale alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova, desfășurate la 11 iulie 2021, au arătat că majoritatea cetățenilor moldoveni care au participat la scrutinul electoral și-au exprimat votul în susținerea Partidului Politic „Acțiune și Solidaritate /pas/”, ceea ce permite acestei forțe politice să constituie o majoritate în Parlamentul Republicii Moldova.

Asociația Investitorilor Străini (FIA) își exprimă, cu această ocazie,  încrederea că după alegerile parlamentare, Republica Moldova va putea trece la o nouă etapă progresivă de dezvoltare. Investitorii străini salută principiile și intențiile declarate ale noii guvernări de a direcționa eforturile noului Guvern spre instituirea ordinii în stat și asigurarea unei abordări profesioniste și responsabile de către toate structurile statului.

În același timp, Asociația Investitorilor Străini (FIA) îndeamnă forțele politice, care au obținut mandat să guverneze țara, să înfăptuiască o reformă radicală a sistemului de justiție din Republica Moldova. Considerăm că soluționarea acestei probleme este cheia pentru  impulsionarea schimbărilor pozitive din țară, consolidarea societății și eradicarea corupției.

FIA a promovat în mod constant necesitatea unei „resetări” complete a sistemului de justiție, pentru asigurarea dreptului fundamental al cetățenilor Republicii Moldova la o investigație obiectivă și o justiție echitabilă. Experții FIA au venit cu o serie de propuneri și măsuri în acest domeniu, care au fost incluse în Cartea Albă, Ediția 2019, inclusiv crearea, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, a unei Misiuni speciale temporare de monitorizare în domeniul justiției.

Asociația Investitorilor Străini își declară sprijinul pentru reformele progresive din Republica Moldova, în primul rând pentru reforma sistemului de justiție și reiterează disponibilitatea de a contribui prin expertiza și experiența membrilor FIA. Asociația finalizează în prezent propunerile pentru domeniile cheie, care vor fi incluse în Cartea Albă, ediția 2021, acestea fiind prezentate noului Guvern și altor părți interesate la începutul toamnei, anul curent.

source: https://economica.md/asociatia-investitorilor-straini-sprijina-programul-de-reforme-al-noii-majoritati-parlamentare/