www.agora.md: Investițiile străine directe – locomotiva economiei Republicii Moldova. Concluziile unui studiu despre dezvoltarea țării noastre

www.agora.md: Investițiile străine directe – locomotiva economiei Republicii Moldova. Concluziile unui studiu despre dezvoltarea țării noastre

Întreprinderile cu investiții străine directe contribuie semnificativ la dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova. Cu o pondere relativ mică în numărul total de întreprinderi, acestea demonstrează eficiență sporită, producând o cantitate semnificativă de bunuri și servicii de înaltă calitate. În același timp, ele acționează adesea ca un model de afaceri de referință, un conductor al tehnologiilor avansate de management și producție, standarde de calitate și sunt de importanță sistemică pentru economia națională. În același timp, Moldova rămâne semnificativ în urma multor țări din regiune în ceea ce privește atragerea investițiilor străine directe.

 

În studiul pregătit de consorțiul format din compania de consultanță Business Intelligent Services (BIS) și Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) la comanda Asociației Investitorilor Străini (FIA) este prezentată analiza și concluziile experților cu privire la impactul investițiilor străine directe asupra economiei Moldovei.

Puține, dar cu impact

Întreprinderile cu investiții străine directe (ISD) reprezintă doar 7,5% din numărul total de întreprinderi din Republica Moldova, în timp ce contribuie semnificativ la formarea bugetului Republicii Moldova – întreprinderile cu ISD contribuie cu 29,4% din toate impozitele pe venit acumulate la buget. În 2019, întreprinderile cu ISD au plătit în fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală prime în valoare de 341.2 milioane de lei (24,1% din total) și 1.4 miliarde de lei în bugetul asigurărilor sociale de stat (23,9% din total).

Investiții pentru toate sectoarele economiei

Întreprinderile cu ISD dețin 27,4% din activele imobilizate. Acestea contribuie la crearea valorii adăugate brute în mărime de 23,0% în economia Republicii Moldova per ansamblu. În unele genuri de activitate contribuția întreprinderilor cu ISD la crearea valorii adăugate brute depășește chiar 50%. Trebuie remarcat faptul că întreprinderile cu investiții străine directe funcționează nu numai în sectoare cu valoare adăugată ridicată, iar datorită productivității lor mai mari contribuie la dezvoltarea acestor sectoare.

Cu doar 7,5% din numărul total de întreprinderi, întreprinderile cu ISD creează locuri de muncă pentru 16,3% din angajații din Republica Moldova. În același timp, contribuția lor la venitul total din vânzări este de 28,4%, ceea ce indică o productivitate ridicată a muncii la aceste întreprinderi.

Creșteri de personal, dar și productivitate

În perioada 2010-2019, numărul angajaților întreprinderilor cu ISD a crescut de la 66 la 90 de mii de persoane. Salariile lucrătorilor la aceste întreprinderi sunt de aproape 2 ori mai mari decât la întreprinderile private locale și de 1,5 ori mai mari decât nivelul mediu al salariilor din țară. Productivitatea muncii în întreprinderile cu ISD (1,425 mii lei per angajat în 2019) este de două ori mai mare decât productivitatea muncii în întreprinderile private locale și se caracterizează și printr-o creștere anuală constantă.

În ciuda eficienței mai mari și a rolului critic al investițiilor străine directe pentru economie, Moldova rămâne în urma țărilor UE de dimensiuni similare în ceea ce privește atragerea lor și, mai important, a altor state mici cu economii în tranziție și a statelor din fosta Uniune Sovietică (Armenia și Georgia).

Dependență direct proporțională între…

Experții observă că mai multe studii internaționale și locale demonstrează o relație direct proporțională între indicatorii economici și sociali ai unei țări și investițiile străine atrase. Acesta este obiectivul prioritar al majorității țărilor din lume, iar Republica Moldova se află într-o concurență acerbă cu acestea. Un element cheie care poate schimba situația și poate oferi Moldovei un avantaj competitiv în atragerea și menținerea ISD este o politică guvernamentală puternică și consecventă pentru a asigura un climat de investiții favorabil pentru toate tipurile de investiții ale actorilor economici internaționali și naționali.

Ameliorarea mediului de afaceri, a cadrului regulator și dezvoltarea capitalului uman sunt factori determinanți cheie pentru asigurarea unui climat investițional propice valorificării potențialului atât al investițiilor directe locale, cât și străine și al dezvoltării durabile a țării. În acest context, sarcinile cheie sunt reducerea nivelului de corupție, menținerea concurenței loiale, asigurarea unui mediu de afaceri stabil și asigurarea protecției proprietății private și a statului de drept în Republica Moldova.

Companiile locale – slab integrate cu cele cu capital străin

Ca parte a studiului FIA, împreună cu analiza statisticilor internaționale și naționale, a fost realizat un sondaj în rândul a 101 de întreprinderi cu ISD care își desfășoară activitatea în Republica Moldova. Una dintre sarcini a fost identificarea politicilor și instrumentelor care pot favoriza creșterea numărului de întreprinderi locale cu un nivel ridicat de cultură industrială și administrativă, capabile, printre altele, să fie furnizori responsabili și eficienți de bunuri și servicii conexe pentru întreprinderile cu ISD. Este evident că o astfel de sinergie crește semnificativ impactul pozitiv al investițiilor străine asupra economiei țării.

Din păcate, rezultatele sondajului au arătat că companiile locale sunt slab integrate în lanțurile de aprovizionare ale companiilor cu capital străin – circa 55% din companiile cu ISD intervievate au declarat că achiziționează mai puțin de 10% din necesarul lor de materii prime și auxiliare de pe piața locală. Conexiunea cu furnizorii locali este ceva mai bună în cazul contractării serviciilor. Astfel, 43% dintre companii au indicat că piața locală este principala sursă de achiziție a diverselor servicii, acoperind peste 50% din nevoile acestor întreprinderi.  Majoritatea companiilor (74%) au menționat că stimulentele financiare din partea statului pentru furnizorii locali (în special pentru a investi în modernizarea infrastructurii de producție) ar fi cea mai eficientă metodă de suport pentru a impulsiona legăturile de afaceri dintre întreprinderile cu ISD și companiile (furnizorii) locali. Printre propunerile de politici propuse de companiile intervievate, ce ar trebuie promovate și implementate de către instituțiile statului pentru a crește aprovizionarea de la companiile locale și competitivitatea acestora, companiile chestionate au menționat acordarea stimulentelor fiscale pentru inovare și tehnologizare, simplificarea procedurilor fiscale și vamale, înlăturarea barierelor de control ale organelor de stat, accesul la finanțare simplificat, dezvoltarea educației și formării profesionale etc.

Rezultatele cercetării au fost prezentate și discutate la o masă rotundă cu implicarea experților independenți și a reprezentanților companiilor membre FIA. După o discuție amplă cu experții, Asociația Investitorilor Străini va prezenta concluzii și propuneri Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova. De asemenea, Asociația finalizează pregătirea propunerilor pentru îmbunătățirea legislației Republicii Moldova pentru „Cartea albă FIA 2021”, care va fi prezentată părților interesate la sfârșitul lunii septembrie 2021.

Asociația Investitorilor Străini (FIA) a fost fondată în septembrie 2003.

Aceasta a devenit prima asociație non-profit și non-politică a companiilor cu capital străin care activează în Republica Moldova. FIA întrunește 22 membri din 15 țări – cele mai mari companii cu capital străin din Moldova, ce au creat peste 24.000 de posturi de muncă. Investiția totală a companiilor membre FIA este de aproximativ 1 miliard 400 milioane euro, în toate sferele de activitate economică desfășurate în țară: agricultură, industrie, vinificație, telecomunicații și IT, produse petroliere, medicină, produse farmaceutice, bănci și asigurări, distribuție, consultanță și audit etc.

Mai multe informații pe site-ul www.fia.md 

Source: AGORA – Investițiile străine directe – locomotiva economiei Republicii Moldova. Concluziile unui studiu despre dezvoltarea țării noastre