tvrmoldova.md: Asociaţia Investitorilor Străini şi-a trasat priorităţile pentru anul jubiliar 2018

tvrmoldova.md: Asociaţia Investitorilor Străini şi-a trasat priorităţile pentru anul jubiliar 2018

Membrii Asociaţiei Investitorilor Străini (FIA), au făcut sumarul rezultatelor activităţii asociaţiei pentru anul 2017, au trasat priorităţile pentru anul 2018 – an jubiliar (15 ani) şi au ales organele de conducere.

O realizare importantă a activităţii FIA din anul trecut a fost elaborarea Ediţiei a V-a a Cărţii Albe. Asociaţia FIA elaborează Cartea Albă, începând cu 2005. Ediţia anului 2017 s-a mărit de la patru la şapte capitole, care descriu impedimentele şi lacunele în legislaţia fiscală, relaţiile de muncă, concurenţă, sistemul bancar, energetică, subiecte funciare, medicină şi sănătate, dar şi recomandări autorităţilor Republicii Moldova pentru înlăturarea acestora.

În anul precedent, ca şi pe parcursul întregii perioade de existenţă a asociaţiei, FIA a fost implicată într-un dialog activ cu reprezentanţii Parlamentului, Guvernului, ministerelor şi ai altor autorităţi, pentru a implementa propunerile la nivel legislativ şi economic. Unele dintre aceste idei deja au devenit acte legislative şi normative, altele fiind la etapa examinării/adoptării de către structurile statale ale Republicii Moldova.

Astfel, deja a intrat în vigoare Legea cu privire la tichetele de masă, amendamentele la Codul Muncii (36 de articole), Legea cu privire la migraţia de muncă, Legea privind plata pentru poluarea mediului, Regulamentul cu privire la învăţământul dual. De asemenea, Parlamentul a legalizat de-monopolizarea serviciilor oncologice.

În acest an, fiind unul jubiliar – 15 ani, FIA planifică să continue activităţile în sensul optimizării şi implementării propunerilor din Cartea Albă, apărarea intereselor investitorilor străini şi îmbunătăţirea climatului investiţional în Republica Moldova.

În cadrul Adunării Generale FIA, în calitate de preşedinte FIA, pentru perioada 2018-2020, a fost reales Dr. Alexander Koss, speaker-ul Comitetului de Conducere al companiei Sudzucker Moldva. Vice-preşedinte al asociaţiei pentru această perioadă a devenit Gokce Yanasmayan, directorul Efes Vitanta Moldova Brewery, membrii Consiliului asociaţiei au fost aleşi, după cum urmează: Igor Corman, SE Bordnetze, Barkin Secen, Moldcell, Julien Ducarroz, Orange Moldova, Olga Şchiopu, Health Forever International/Spitalul Internaţional Medpark, Karoly Szalai, Metro Cash & Carry Moldova.

Source: tvrmoldova.md