Realitatea.md – Permisul de ședere pentru cetățenii străini care investesc în Republica Moldova ar putea fi obținut mai simplu

Realitatea.md – Permisul de ședere pentru cetățenii străini care investesc în Republica Moldova ar putea fi obținut mai simplu

În timpul apropiat va fi simplificată procedura de acordare a permisului de ședere în țara noastră pentru cetățenii străini, care implementează proiecte investiționale, a declarat ministrul Economiei, Octavian Calmîc, în cadrul unei întrevederi cu membrii Asociației Investitorilor Străini (FIA).

Referindu-se la proiectele de perspectivă, Octavian Calmîc a vorbit despre politicile, care urmează a fi implementate de autorități în domeniul privatizării, politicii bugetar-fiscale, reformei regulatorii, scopul final al cărora constă în crearea unui mediu favorabil pentru activitatea agenților economici.

În această ordine de idei, ministrul Economiei a accentuat că pe lângă măsurile întreprinse deja de autorități, cum ar fi diminuarea presiunii instituțiilor de control asupra agenților economici prin instituirea moratoriului pe controale, în proces de finalizare și implementare sunt proiectele de diminuare a numărului instituțiilor de control, reducerea actelor permisive, care nu corespund cu principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător. În acest context, Octavian Calmîc a menționat că ministerul Economiei a analizat deja peste 400 asemenea documente și va veni cu propunerea ca circa 100 dintre ele să fie abrogate în prima jumătate a anului curent.

”Îmbunătățirea climatului investițional, crearea unor condiții favorabile și atractive pentru investitori nu sunt implementate în virtutea unor angajamente asumate  de Republica Moldova în cadrul acorduri internaționale sau regionale. Noi dorim să transformăm Republica Moldova într-o platformă atractivă pentru investiții, într-un centru regional, capabil să furnizeze produse și servicii de calitate atât pentru piața internă, cât și externă”, a spus Octavian Calmîc.

La rândul său, membrii FIA au înaintat un șir de propuneri, inclusiv atragerea lor mai activă în procesul de elaborare a actelor legislative și normative, care în opinia lor ar ridica gradul de interoperabilitate dintre mediul de afaceri și instituțiile statului.

Sursa: realitatea.md

Date:
Monday, March 28, 2016 – 10:45