Noi.md – Promisiunile făcute de Calmîc investitorilor străini în Moldova

Noi.md – Promisiunile făcute de Calmîc investitorilor străini în Moldova

„Noi dorim să transformăm Republica Moldova într-o platformă atractivă pentru investiții, într-un centru regional capabil să furnizeze produse și servicii de calitate atît pentru piața internă, cît și cea externă.
Declarația a fost făcută astăzi de către viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii, în cadrul unui mic dejun de afaceri cu membrii Asociației Investitorilor Străini (FIA), relatează NOI.md.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI), în cadrul dialogului, vicepremierul Octavian Calmîc a vorbit despre agenda Guvernului și MEI pe termen scurt și mediu în toate sectoarele economiei naționale, în special la capitolul atragerii investițiilor străine directe în Republica Moldova, susținerii mediului de afaceri etc.

Ministrul Economiei a vorbit și despre politicile care urmează a fi implementate de autorități în domeniul politicii bugetar-fiscale, reformei regulatorii, armonizării legislației naționale etc., al căror scop final constă în crearea unui mediu favorabil pentru activitatea agenților economici.

„Ministerul Economiei și Infrastructurii depune toate eforturile pentru atragerea investițiilor în Republica Moldova, crearea unui mediu favorabil pentru activitatea investitorilor, dar astăzi avem nevoie și de un suport din partea mediului de afaceri în promovarea acestor politici, de o deschidere mai largă în procesul de identificare și soluționare a problemelor care apar în procesul de realizare a proiectelor investiționale sau de altă natură”, a accentuat Calmîc.

În context, vicepremierul i-a îndemnat pe membrii FIA să înainteze propuneri de îmbunătățire a politicilor şi să semnaleze instituția ori de cîte ori apar situații ce ar putea prejudicia climatul de afaceri.

Alexander Koss, președintele FIA, a declarat că asociația va continua să susțină eforturile autorităților în crearea unui mediu de afaceri prietenos pentru investitori și a salutat deschiderea autorităților pentru discuții și schimb de opinii cu comunitatea de afaceri în această privință.

Membrii FIA au abordat un șir de probleme, a căror soluționare, în opinia lor, va permite eliminarea mai multor bariere în activitatea companiilor, va facilita dezvoltarea acestora, va duce la creșterea volumului de mărfuri produse etc. În această ordine de idei, au fost discutate probleme legate de arenda terenurilor agricole, gestionarea și consolidarea acestora, utilizării resurselor de apă, impozitului de 2,5% “lux” plătit de operatorii de telefonie mobilă, colectării și prelucrării deșeurilor, ”salariilor în plic” etc.

Source: noi.md