Noi.md – Investitorii străini sunt satisfăcuţi de acţiunile autorităţilor Moldovei

Noi.md – Investitorii străini sunt satisfăcuţi de acţiunile autorităţilor Moldovei

Asociația Investitorilor Străini a menționat progresul semnificativ în relațiile dintre autorități și comunitatea de afaceri, inclusiv investitorii străini, precum și înțelegerea reciprocă a direcțiilor prioritare de dezvoltare economică și optimizare a condițiilor cadru ale mediului de afaceri.

Acest subiect a fost examinat în cadrul întrevederii prim-ministrului Moldovei, Pavel Filip, cu președintele Asociației Investitorilor Străini (FIA), spicherul Consiliului de administrație al Sudzucker Moldova SA, Alexander Koss, comunică NOI.md.

Potrivit comunicatului FIA, la întrevedere părțile au discutat despre actuala situație politică și economică din Moldova, măsurile luate de Guvern pentru combaterea corupției, precum și activitatea grupului de lucru al Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru cu privire la atragerea și menținerea climatului investițional în Republica Moldova.

În cadrul întrevederii a fost remarcat progresul considerabil în raporturile dintre autorităţi şi comunitatea de afaceri, inclusiv investitorii străini, precum şi înţelegerea reciprocă privind direcţiile prioritare ale dezvoltării economiei şi optimizării condiţiilor cadru ale mediului de afaceri în RM.

Asociaţia Investitorilor Străini a apreciat pozitiv măsurile întreprinse de Guvern pentru combaterea corupției, reducerea numărului de inspecții ale organelor de control și îmbunătățirea activităților serviciilor fiscale și vamale. S-a observat o creștere semnificativă a veniturilor la bugetul de stat față de anul precedent.

În același timp, părțile au identificat o serie de subiecte legate de îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru desfășurarea afacerilor în Moldova, pentru a căror soluționare este necesar sprijinul Guvernului.

În final părțile au convenit ca dialogul dintre Guvernul RM și Asociație să devină unul sistematic și mai eficient.

Asociația Investitorilor Străini (FIA), care activează în Moldova, este o asociație non-profit și neafiliată politic, fondată în septembrie 2003. FIA întrunește 16 membri – cele mai mari companii cu capital străin din Moldova, unde muncesc peste 10 mii de persoane. Volumul total de investiții depășește 700 de milioane de dolari în toate domeniile de activitate economică a țării: agricultură, industrie, servicii bancare, telecomunicații, distribuție, audit etc.

Source: www.noi.md