Press Release on Law on Payment for Environmental Pollution

Wednesday 28 June, 2017
Start: Tuesday 27 June, 2017 - 11:00

Asociația Investitorilor Străini (FIA) susține prevederile Legii nr. 37 din 24 martie 2017 care modifică “Legea privind plata pentru poluarea mediului”. Prevederile Legii au fost aprobate de către Parlamentul RM, dar încă nu au fost promulgate de către Președintele RM și nu au fost publicate oficial, respectiv, nu au intrat în vigoare. Companiile membre FIA consideră nefondată tergiversarea acestui proces.

Amendamentele la Legea menționată prevăd introducerea unui nou mecanism de calcul al plăților pentru poluarea mediului, precum și normele de aplicare și control al acestora. În mod special, conform schimbărilor legislative, se reduce considerabil plata ecologică la importul mărfurilor în ambalaj, precum și a ambalajului separat – ambalaj primar din material plastic, ambalaj primar compozit, ambalaj primar din aluminiu etc. – care în lipsa unui sistem eficient de reciclare, poate fi o sursă de poluare a mediului. La fel, una din propuneri, este eliminarea mărfurilor de consistență solidă importate în Moldova (inclusiv materiale, utilaje, echipamente, componente și piese de schimb) din obiectul bazei impozabile a acestei legi.

FIA menționează că în procesul modificării Legii privind plata pentru poluarea mediului, instituțiile de stat au luat în considerare opiniile și propunerile experților din cadrul companiilor membre ale Asociației. Membrii FIA au propus introducerea descifrării tipurilor de ambalaj, diferențierea taxelor ecologice în dependență de tipul și capacitatea ambalajului, precum și impunerea sarcinilor fiscale diferențiate asupra produselor cu volum mai mic de 1 litru și 1 kg, precum și alte propuneri.

FIA consideră amendamentele la „Legea privind plata pentru poluarea mediului“ ca fiind binevenite pentru îmbunătățirea climatului investițional în Republica Moldova, pentru asigurarea condițiilor egale tuturor agenților economici, îmbunătățirea activității antreprenoriale, precum și respectarea intereselor consumatorilor finali.

Investitorii străini consideră nefondate și speculative intențiile oponenților acestor amendamente, prin invocarea lobării intereselor unor grupuri mici de producători individuali. Mai mult decât atât, menținerea nejustificată la nivel legislativ a taxelor ecologice mărite pentru importul mărfurilor de o anumită categorie, stimulează concurența neloială, întrucât „filtrele/barierele tarifare”, crează avantaje economice pentru anumiți producători locali.

Realitatea.md amintește că săptămâna trecută, marii producători autohtoni, dar şi reţelele comerciale s-au pronunțat împotriva introducerii modificărilor la Legea privind plata pentru poluarea mediului.

Our Members

Foreign Investors Association (FIA) is a non-profit and apolitical association from the Republic of Moldova, founded in September 2003 by the largest companies with foreign capital in the country, covering the whole range of industries — agriculture, automotive and petroleum industry, telecommunications and IT, healthcare and pharmaceuticals, winemaking, distribution, insurance, banking, consultancy and audit.