CNPM și FIA inițiază o serie de instruiri pentru conducătoarele ÎMM-urilor în domeniul ESG

Monday 04 March, 2024
Start: Thursday 05 September, 2024 - 09.00

CNPM și FIA inițiază o serie de instruiri pentru conducătoarele ÎMM-urilor în domeniul ESG

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) (https://www.cnpm.md/) alături de Asociația Investitorilor Străini (FIA Moldova) (https://fia.md/), în cadrul proiectului susținut de Danish Industry (https://www.danskindustri.dk/english/) și finanțat de New Democracy Fund, organizează o altă serie de instruiri pentru ÎMM-urile producătoare, fondate și/sau conduse de femei, cu privire la un subiect de impact – aplicarea principiilor ESG și raportarea ESG (raportarea nefinanciară).

Instruirea va avea durata de două zile, în perioada 5 – 6 septembrie, de la 9:00 la 15:00, în Chișinău, doar cu prezența fizică a participantelor, cu respectarea regimului orar indicat mai sus.

Fiecare companie participantă va delega în mod obligatoriu 2 persoane: Directorul și persoana responsabilă de implementarea ESG (care deja activează în acest rol sau care va fi desemnată pentru această poziție).

Instruirile sunt gratuite, iar alimentarea participanților este acoperită de organizatori.

 Printre subiectele discutate în cadrul instruirilor se numără:

 • Introducere în ESG;
 • Importanța implementării ESG pentru integrarea în lanțurile valorice;
 • Exerciții practice privind stabilirea Dublei Materialități;
 • Avantajele competitive pentru implementarea ESG;
 • Experiența implementării ESG de către companiile mari de pe piață cu exemple practice;
 • Conceptele de Greenwashing și Greenhushing;
 • Instrucțiuni utile privind activitatea unei ÎMM în vederea implementării ESG;
 • Altele.

Formatorii de bază a instruirilor sunt experți ESG locali care au urmat instruiri certificate în domeniu și au o vastă experiență în instruirea și aplicarea ESG.

Doritoarele urmează să se înscrie la instruiri prin expedierea unui e-mail la adresa: office@fia.md, până la data de 20 august, indicând în subiectul mesajului: Participare la instruirea ESG pentru IMM, iar în conținutul mesajului vor fi indicate următoarele informații:

 1. Denumire companie, nr. angajați și domeniu de activitate (producere, panificație, textile, etc.),
 2. Numele și funcțiile persoanelor care vor participa (de ținut cont de cerințele expuse mai sus),
 3. Confirmare, pe propria răspundere, a angajamentului de a participa neîntrerupt la ambele zile de instruire. Prin aceasta, participantele se angajează să participe la instruire pe toată durata acesteia și, în cazul lipsei, să restituie cheltuielile aferente pentru instruirea unei persoane.

Selecția participantelor se va face conform principiului: Primul venit, primul servit, precum și în baza criteriilor de eligibilitate menționate supra, în limita a 10 companii participante.

Agenda desfășurată și locația exactă va fi comunicată suplimentar, după confirmarea participării. Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la adresa electronică office@fia.md sau la numărul de telefon 068318888.

 

Our Members

Foreign Investors Association (FIA) is a non-profit and apolitical association from the Republic of Moldova, founded in September 2003 by the largest companies with foreign capital in the country, covering the whole range of industries — agriculture, automotive and petroleum industry, telecommunications and IT, healthcare and pharmaceuticals, winemaking, distribution, insurance, banking, consultancy and audit.