Eco.md: Plățile informale în domeniul ocrotirii sănătății ajung la 2 miliarde de lei

Eco.md: Plățile informale în domeniul ocrotirii sănătății ajung la 2 miliarde de lei

Valoarea plăților informale în medicină, adică a banilor oferiți de către pacienți sau rudele acestora medicilor, contrar normelor legale este de circa două miliarde de lei, aproape echivalentul unei treimi din acumulările fondului asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, care este preconizat să ajungă în acest an la  6,14 miliarde de lei.

Estimarea aparține directorului general Medpark, Olga Șchiopu și a fost făcută publică în cadrul prezentării Cărții Albe, o sinteză a problemelor businessului și recomandări pentru el, elaborată de către Asociația Investitorilor Străini (FIA).

Astfel directoarea Medpark a dorit să ilustreze o fațetă a concurenței neloiale, ce există pe piața serviciilor medicale, sugerând că dacă aceste plăți ar fi oficializate, pacienții ar vedea că nu este o prea mare diferență între taxele practicate de către clinicile private și banii achitați (informal) de către pacienți în spitalele de stat.

Concurență neloială 

Printre problemele referitoare la problemele de pe piața serviciilor medicale, descries în Cartea Albă se numără și tratamentul inechitabil al prestatorilor privați și publici în sistemul național de sănătate, în special din perspectiva accesibilității serviciilor medicale prestate de instituțiile private pacienților asigurați de către Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). ”Chiar dacă cheltuielile publice pentru sănătate cresc continuu și în anul 2017 sunt planificate la un volum de peste 6 miliarde lei, doar până la 5% sunt direcționate pentru contractarea instituțiilor medico-sanitare private. Aceste surse, repartizate discret între prestatorii privați contractați de către CNAM, contribuie limitat la dezvoltarea concurenței loiale și la consolidarea calității și a eficienței sectorului serviciilor medicale, ceea ce este în primul rând în defavoarea cetățenilor Republicii Moldova.”, se menționează în document.

De aceea FIA recomandă promovarea concurenței loiale între prestatorii publici și privați ai serviciilor medicale și respectarea principiului egalităţii, potrivit căruia tuturor participanţilor la sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală li se asigură un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveş- te drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege. Totodată, se recomandă promovarea unor criterii, consultate cu instituțiile medicale private și publice, bazate pe indicatori de calitate și eficiență a serviciilor prestate pentru contractarea instituțiilor medico-sanitare private și publice de către Compania Națională de Asigurări în Medicină. Astfel, va fi facilitat accesul pacienților la servicii medicale de calitate, inclusiv în sectorul privat.

Pacienții trebuie să aibă dreptul la libera alegere 

Experții FIA spun că, potrivit Constituției, Cetățenii Republicii Moldova au dreptul legal de a alege medicul, instituția medicală și forma de asistență medicală, însă nu pot face uz de asigurarea obligatorie de asistență medicală alegând liber serviciul sau prestatorul. La moment, este interzisă participarea pacientului la acoperirea costurilor și utilizarea asigurării obligatorii de asistență medicală pentru serviciile alese.

Astfel, FIA solicită asigurarea drepturilor pacienților la libera alegere a instituției medicale, prin elaborarea și legalizarea unui mecanism, care ar permite partajarea costurilor cu asiguratorul de stat în medicină, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Totodată, cere legalizarea și instituționalizarea mecanismului de partajare a costurilor serviciilor medicale dintre asigurator și asigurat, aceasta fiind o practică întâlnită în mai multe state dezvoltate, care poate contribui la soluționarea problemei insuficienței de fonduri în sănătate. În același timp, acest sistem va legaliza plățile neformale, ce discreditează sistemul de sănătate din Republica Moldova.

Demonopolizarea sectorului oncologic 

De asemenea clinicile private se plâng de interdicția participării instituţiilor medico-sanitare private în raporturile de acordare a serviciilor medicale bolnavilor cu maladii oncologice.

Source: eco.md