Eco.md – FIA – în așteptarea îmbunătățirii climatului de afaceri și a celui investițional din Republica Moldova

Eco.md – FIA – în așteptarea îmbunătățirii climatului de afaceri și a celui investițional din Republica Moldova

Asociația Investitorilor Străini (FIA) din Republica Moldova a discutat cu Viceprim-ministrul, Ministrul Economiei, Octavian Calmâc, în cadrul unei întâlniri la finele săptămânii trecute. În timpul discuțiilor a fost acordată o atenție sporită normelor legislative ce necesită a fi modificate pentru a îmbunătăți climatul de afaceri și cel investițional din Republica Moldova.

Reprezentanții FIA au salutat inițiativele întreprinse de autorități în ultima perioadă pentru îmbunătățirea climatului investițional din țară, subliniind, totodată, importanța stabilirii, cât mai curând, a unei foi de parcurs a măsurilor menite să amelioreze mediul de afaceri din Republica Moldova, dar și importanța resetării relațiilor cu Fondul Monetar Internațional și instaurării stabilității economice.

Printre propunerile înaintate de reprezentanții FIA se numără „organizarea unui grup de lucru pentru crearea legislației fiscale clare pentru rezidenții Zonelor Economice Libere”. Ministrul Calmâc a menționat că Guvernul urmărește îmbunătățirea sistemului de management al Zonelor Economice Libere, care va permite o îmbunătățire a operativității de colaborare dintre rezidenți și autorități.

Reprezentanții Asociației s-au referit și la necesitatea analizei impactului introducerii taxelor vamale pentru produsele lactate, precum și pentru anumite categorii de mărfuri industriale, ca de exemplu – cimentul, importate din Ucraina. Cu referire la produsele lactate, investitorii stăini au subliniat că Republica Moldova nu are întreaga capacitate de a furniza materie primă la cantitatea solicitată de producătorii autohtoni. Deficitul de lapte de pe piață ar putea duce la majorarea prețurilor pentru consumatorii finali și la diminurea volumului exportului de produse lactate.

FIA a atras atenția asupra faptului că produsele din țările vecine creează o concurență neloială produselor moldovenești din cauza subvenționării masive a sectorului agrar și sectorului materialelor de construcții (ciment) de peste hotare.

În acest context, Viceprim-ministrul a precizat că din 2017 va fi implementată o nouă politică de subvenționare a sectorului agrar, caracterizată de o mai mare transparență și bazată pe concursuri de proiecte.

Directorul executiv al Asociației, dra Elena Varta, a subliniat, din nou, necesitatea revizuirii listei produselor social-importante. În contextul politicii de liberalizare în domeniul economic, menționată de dl Octavian Calmâc, membrii Asociației au accentuat importanța excluderii zahărului și cimentului, dar și a altor produse, din lista de produse social-importante. Potrivit Ministrului, in scurt timp acestea urmează a fi excluse, din considerentele că conjunctura pieţei interne denotă stabilitatea preţurilor la produsele menţionate şi existenţa unei concurenţe sănătoase pe segmentul dat.

În aceeași ordine de idei, membrii FIA au pus accentul pe necesitatea pe necesitatea perfecționării sistemului de administrare a importului și exportului produselor de zahăr. Vicepremierul a dat asigurări că va fi implementat un mecanism de simplificare a procedurilor de export și import a acestor produse, similar celui existent în UE.

Mai mulți investitori străini s-au arătat îngrijorați de modul de luare a deciziilor în cadrul Agenției pentru Siguranța Alimentelor și tergiversarea luării acestora, inclusiv la certificarea în Republica Moldova a produselor deja certificate în Uniunea Europeană și care dețin marca CE. Reprezentanții FIA consideră oportună recunoașterea automată a mărfurilor cu marcaj CE pe teritoriul Republicii Moldova. După cum a declarat ministrul Calmâc, după adoptarea legii conformității, orice produs marcat cu CE va fi automat recunoscut pe teritoriul țării.

Dl Calmâc a subliniat faptul că Guvernul Republicii Moldova și ministerul Economiei elaborarează și implementează un amplu program de atragere a investițiilor străine directe în economia națională, inclusiv prin ameliorarea climatului investițional și susținerea mediului de afaceri. Printre acțiunile deja efectuate se numără instituirea moratoriului, dar, potrivit dlui O.Calmâc, acum urmează schimbarea regulilor și procedurilor de efectuare a controalelor, astfel încât acestea să nu fie abuzive, să permită dezvoltarea mediului de business și a climatului investițional. În acest context, s-a menționat că Ministerul Economiei este dispus să includă propunerile ce vor parveni din partea Asociaţiei și a mediului de afaceri.

Conform noilor amendamente, controlul vamal și controalele Serviciului Fiscal Principal de Stat vor fi incluse în lista controalelor reglementate de legea Nr. 131 din  08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

În același context, Viceprim-ministrul Calmâc s-a referit și la reforma Serviciului Fiscal principal de Stat, consolidarea cadrului juridic fiscal-vamal, ce urmează a fi pus în aplicare din 1 ianuarie 2017. Această consolidare ar propune reguli și proceduri unice de aprobare. Noul cod vamal și fiscal va fi realizat prin preluarea legislației UE în aceste domenii și stabilirea unor reguli și proceduri unice de aplicare.

Ministrul Calmâc a atras atenția investitorilor asupra existenței unei inițiative de liberalizare a accesului la procurarea terenurilor cu destinație agricolă pentru străini, anunțând că până în toamnă va fi elaborat conceptul de proiect și va fi consultat cu mediul de afaceri.

Dl Viceprim-ministru s-a referit și la perfecționarea politicii de migraţiune prin acțiuni de facilitare a accesului cetățenilor străini pe piața muncii (transferuri intracorporative etc.). În acest context, exponenții FIA au confirmat intenția Asociației de a contribui la formularea unor recomandări pentru simplificarea procedurii de obținere a permiselor de ședere de până la 3 ani.

Ministerul Economiei își propune utilizarea și stimularea instrumentelor de atragere a investițiilor străine prin subvenționarea directă a celor ce creează mai mult de 500 de locuri de muncă, scutirea de controale și plata impozitelor în primii 3-5 ani de activitate pentru tinerii care inițiază o afacere, introducerea impozitului forfetar pentru cifra de afaceri pentru microîntreprinderi și excluderea utilizării Patentei de întreprinzător. Ministerul Economiei este dispus sa le promoveze în anul 2017.

La capitolul Taxa pe Valoare Adăugată, se propune introducerea a două nivele standard de TVA – 20% pentru produsele industriale, iar pentru produsele agricole – 10- 12% pe tot lanțul valoric.

Directorul executiv al Asociației s-a referit la povara fiscală mărită cu care se confruntă unii investitori străini, în special furnizorii din domeniul telecomunicațiilor, din cauza taxei de 2,5%, ce distorsionează concurența din sectorul comunicațiilor electronice și este inechitabilă comparativ cu alte sectoare ale economiei. Respectiva taxă a fost introdusă în 2000, ca o taxă pentru servicii de lux, deși serviciile de telecomunicație în prezent reprezintă un serviciu necesar tuturor păturilor sociale. Ministrul Economiei a promis examinarea posibilității eliminării taxei respective în 2017.

Reprezentanţii Asociaţiei s-au referit și la multiplele reglementări ale tarifelor din sectorul telecomunicațiilor, stabilite în valută străină, precum: tarifele pentru înteţinerea portabilităţii, taxele anuale pentru frecvenţe, tariful pentru interconectare. Acest lucru este îngrijorător, în special, în condițiile unei deprecieri considerabile a valutei naționale. S-a menționat importanța și necesitatea efectuării unei analize ample şi centralizate a impactului reglementărilor asupra sectorului, solicitate şi gestionate de autorităţi distincte.

FIA a reiterat importanța cooperării între sectorul public și cel privat pentru elaborarea actelor normative și legislative. În aceeași ordine de idei, membrii FIA au subliniat îngrijorarea business-ului legată de faptul că doar o parte mică a actelor ce au un impact asupra activității de întreprinzător sunt examinate în cadrul Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.

Viceprim-ministrul Calmâc a declarat că se lucrează la instituirea unui cadru normativ care să stabilească obligațiunea examinării de către acest grup a tuturor inițiativelor legislative, inclusiv cele inițiate în Parlament.

Notă: Asociaţia Investitorilor Străini (FIA), este o asociaţie non-profit din Republica Moldova, fondată în septembrie 2003 de către 8 investitori străini, cu sprijinul OCDE, prin intermediul unui proiect ce avea drept scop stimularea reformelor şi ameliorarea mediului de afaceri din ţările din Europa de Sud-Est.

Asociaţia numără printre membrii săi cele mai mari companii cu capital străin din ţară, companii ce oferă o mare varietate de bunuri şi servicii, acoperind toată gama domeniilor de activitate din economia ţării – domeniul agricol, cel industrial, bancar, al telecomunicaţiilor, de distribuţie, audit şi consultanţă juridică.

Sursa: eco.md

Date:
Friday, April 1, 2016 – 16:45