diez.md: La ASEM, s-a desfășurat Masa Rotundă cu referire la cooperarea continuă între mediul academic şi mediul de afaceri

diez.md: La ASEM, s-a desfășurat Masa Rotundă cu referire la cooperarea continuă între mediul academic şi mediul de afaceri

În data de 19 noiembrie 2021 în cadrul Facultății „Relaţii Economice Internaţionale”, Academia de Studii Economice din Moldova, a fost organizată Masa Rotundă „Consolidarea relațiilor cu mediul de afaceri și alte entități în vederea alinierii conținutului programelor de studii la cerințele și necesitățile pieței muncii”. Evenimentul a fost organizat în format online, pe platforma Microsoft Teams.

Obiectivul mesei rotunde a fost identificarea formulelor eficiente de colaborare a entităților naționale și internaționale cu Facultatea „Relații Economice Internaționale”, privind programul „Economie Mondială și Relaţii Economice Internaţionale”, licenţă, şi a programelor „Tranzacții Internaționale și Diplomație Economică”, „Comerț Exterior și Activitate Vamală”, master, la etapa de încadrare a tinerilor pe piața muncii.

Cooperarea continuă între mediul academic şi mediul de afaceri oferă posibilitatea asigurării unui proces educaţional dinamic și de calitate. Este foarte importantă asigurarea unei comunicări permanente, schimbul de experienţă şi opinii pe o platformă deschisă. În cadrul Mesei Rotunde s-au abordat formele de cooperare ale ASEM și anume ale Facultății „Relații Economice Internaționale”, fiind expuse așteptările tuturor participanților. Angajatorii și-au exprimat așteptările pe care le au față de beneficiari în calitate de viitori angajați ai companiilor respective. Cunoștințele teoretice și practice, etica antreprenorială și abilitățile de comunicare etc. au fost specificate drept punctele principale care catalizează adaptabilitatea noilor angajați la schimbările pe piața mondială a muncii.

La Masa Rotundă au participat reprezentanți ai diferitor entități: Ministerul Afacerilor Externe și al Integrării Europene al Republicii Moldova, reprezentantă Craciun Dimitrița – Secretară 3; ODIMM, reprezentat Constantin Țurcanu, Șef direcție finanțare pentru creștere și internaționalizare; Moldcell, reprezentantă Directoare generală adjunctă și Directoare financiară, Carolina Bugaian, dr. în științe economice; Asociația Investitorilor Străini (FIA), reprezentantă de project manager, Cristina Tîșcu; ORANGE, reprezentantă, Irina Zagrevscaia – HR; Steluța Creangă, Logistics Planning and Procurement Director la Efes Vitanta Moldova Brewery; Daniela Roman, HR Business Partner, Moldcell, de asemenea Chiril Tatiana, administratoare SRL WISE AGILE, producătoare servicii consultanță IT.

Beneficiarii programelor au adresat întrebări referitor la viitorul stagiu de practică în companiile analizate, ofertele de angajare și oportunitățile pe care le vor avea. Evenimentul a luat sfârșit cu speranța unei colaborări productive între angajatori și mediul academic.
Agenda Evenimentului poate fi consultată aici.

source: https://diez.md/2021/11/29/in-asem-s-a-desfasurat-masa-rotunda-cu-referire-la-cooperarea-continua-intre-mediul-academic-si-mediul-de-afaceri/?fbclid=IwAR2OwszUxUNFrP2kGwpfOTIEh0KjhOHlbj7V_jcl22I96GpzAX_S104TJoA