Business Class: Cum vede businessul intrarea în vigoare a noilor reglementări privind prețurile de transfer?

Business Class: Cum vede businessul intrarea în vigoare a noilor reglementări privind prețurile de transfer?

De la 1 ianuarie 2024, intră în vigoare noile reglementări privind prețurile de transfer, în conformitate cu Legea nr. 356/2022. Sunt vizate în special companiile multinaționale care efectuează tranzacții în valoare anuală de peste 20 de milioane de lei cu entități afiliate. Întocmirea dosarului prețurilor de transfer la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat este o cerință obligatorie, nerespectarea căreia poate fi sancționată cu amenzi usturătoare.

Eugen KANSKI

Mihai BURUNCIUC, manager de politici AmCham Moldova:

Deși membrii AmCham au fost implicați plenar în procesul de elaborare și consultare a legislației primare și secundare aferente prețurilor de transfer, comunicăm îngrijorarea mediului de afaceri privind intrarea în vigoare cu aplicarea amenzilor semnificativ mari a prevederilor aferente prețurilor de transfer în situația în care atât mediul de afaceri, cât și colaboratorii Serviciul Fiscal de Stat au nevoie de timp pentru acomodarea și înțelegerea principiilor acestor prevederi complexe.

În scrisoarea pe care am trimis-o Ministerului Finanțelor, am menționat că este mai indicat ca aceste prevederi să fie aplicate mai întâi asupra tranzacțiilor transfrontaliere, unde există deja o sursă de informații privind prețurile de transfer. După aceasta, va putea fi identificată o soluție privind analiza prețurilor de transfer și în interiorul țării. De asemenea, considerăm necesar de a amâna termenul de sancționare aferent regulilor de prețuri de transfer pentru o perioadă de doi ani (începând cu data de 1 ianuarie 2026), punând accent din 1 ianuarie 2024 pe conformarea fiscală și instruirea atât a angajaților Serviciului Fiscal de Stat, cât și a contribuabililor.

Comunicăm îngrijorarea mediului de afaceri privind intrarea în vigoare cu aplicarea amenzilor semnificativ mari a prevederilor aferente prețurilor de transfer.

Ana GROZA, director executiv Asociația Investitorilor Străini:

În legislația fiscală națională începe a fi aplicat conceptul prețurilor de transfer, aceasta fiind o etapă de aliniere a normelor fiscale locale cu cele internaționale. Autoritățile, împreună cu mediul de business, au avut o serie de întruniri pe parcursul anului 2023 pentru a definitiva cadrul secundar de reglementare. Apreciem că Ministerul Finanțelor a susținut propunerea comunității de afaceri de a amâna aplicarea amenzilor pentru încălcarea prețurilor de transfer până în anul 2027. Astfel, un proiect de lege a fost deja pregătit și propus spre consultare publică.

Totodată, mizăm pe deschiderea autorităților de a exclude necesitatea documentării tranzacțiilor între rezidenți, mai ales în situația în care ambele companii sunt în același regim de impozitare. În continuare, credem că este la fel de importantă organizarea instruirilor, atât a entităților, cât și a inspectorilor fiscali, pentru a avea o înțelegere reciprocă și uniformă a aplicării legislației menționate.

Mizăm pe deschiderea autorităților de a exclude necesitatea documentării tranzacțiilor între rezidenți, mai ales în situația în care ambele companii sunt în același regim de impozitare. 

Sandra DOLGHII, Tax Policy Manager EBA:

De conceptul prețurilor de transfer (PT) se discută de mulți ani, însă anul trecut, s-a materializat și sub formă de prevedere în Politica fiscală. Asociația Businessului European (EBA) din Moldova, ca una dintre cele mai puternice porta-voci a businessului, a participat activ la toate ședințele și discuțiile organizate de către Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat. De asemenea, au fost organizate o multitudine de discuții pe interiorul asociației pe platforma Comitetului pe fiscalitate, în cadrul căreia s-au abordat multe subiecte și problematici logice aferente conceptului PT. Chiar dacă multe companii multinaționale, care cunosc toate fisurile și plusurile conceptului dat, au statutul de membru al EBA, implementarea conceptului în Republica Moldova comportă o problemă majoră. Aceasta constă în faptul că prevederea intră în vigoare la data de 01.01.2024, pe când cadrul secundar nu este încă aprobat. Drept urmare, activitatea companiilor poate fi perturbată considerabil. (n.r: interviul a fost realizat pe 11 decembrie 2023).

Întruchiparea conceptului aprobat în Republica Moldova comportă o problemă majoră: nu este aprobat cadrul secundar.

Pavel SÂRGHI, partener SAIPH Consulting House:

Pentru o aplicare uniformă, prevederile Codului Fiscal trebuie clarificate și armonizate. De exemplu, legislația fiscală nu permite deducerea pierderilor rezultate din tranzacțiile cu firmele afiliate. Totuși, conform principiilor internaționale, pierderi pot fi înregistrate în primii ani de activitate, la introducerea de noi produse, intrarea pe noi piețe etc. Respectiv, în redacția actuală, contribuabilii nu vor putea deduce pierderile, chiar dacă pot argumenta apariția acestora.

Salutăm posibilitatea ajustării benevole de către contribuabil a prețurilor cu firmele afiliate pentru a reflecta valoarea de piață. Totuși, acestea sunt permise doar în cazul în care nu este micșorat impozitul pe venit declarat la buget. Această limitare contravine atât practicilor internaționale, cât și angajamentelor asumate de către Republica Moldova în tratatele de evitare a dublei impuneri încheiate cu alte țări. Într-adevăr, dacă toate țările vor lua o abordare similară, mecanismul prețurilor de transfer va fi unul nefuncțional. Astfel, în măsura în care sunt argumentate, ajustările benevole trebuie permise și în cazurile diminuării obligațiilor fiscale.

Salutăm posibilitatea ajustării benevole de către contribuabil a prețurilor cu afiliați pentru a reflecta valoarea de piață. Totuși, acestea sunt permise doar în cazul în care nu este micșorat impozitul pe venit declarat la buget.

Cerințe de Conformare Termeni Amenzi
Informația privind prețurile de transfer 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune • Neprezentarea:

 

300 000 lei – 500 000 lei;

 

• Prezentarea neautentică:

 

150 000 lei – 200 000 lei;

 

• Prezentarea tardivă: 30 000 lei – 50 000 lei.

Dosarul prețurilor de transfer    
Contribuabilii cu tranzacții afiliate care cumulativ se încadrează în 20-50 milioane lei 60 de zile calendaristice din momentul solicitării SFS • Neprezentarea: 300 000 lei – 500 000 lei;

 

• Prezentarea neautentică: 150 000 lei – 200 000 lei;

 

• Prezentarea tardivă:

 

30 000 lei – 50 000 lei.

Contribuabilii cu tranzacții afiliate care cumulativ depășesc 50 milioane lei 6 luni după finele perioadei de gestiune

source: https://businessclass.md/ro/actual/cum-vede-businessul-intrarea-in-vigoare-a-noilor-reglementari-privind-preturile-de-transfer/