bani.md: Asociația Investitorilor Străini și-a ales o nouă conducere și a trasat prioritățile pentru 2018

bani.md: Asociația Investitorilor Străini și-a ales o nouă conducere și a trasat prioritățile pentru 2018

În această miercuri, în cadrul Adunării Generale Anuale, membrii Asociației Investitorilor Străini (FIA), au făcut sumarul rezultatelor activității Asociației pentru anul 2017, au trasat prioritățile pentru anul 2018 – an jubiliar (15 ani) și au ales organele de conducere.

O realizare importantă a activității FIA din anul trecut a fost elaborarea Ediției a V-a a Cărții Albe. Asociația FIA elaborează Cartea Albă, începând cu 2005. Ediția anului 2017 s-a mărit de la patru la șapte capitole, care descriu impedimentele și lacunele în legislația fiscală, relațiile de muncă, concurență, sistemul bancar, energetică, subiecte funciare, medicină și sănătate, dar și recomandări autorităților Republicii Moldova pentru înlăturarea acestora. În anul precedent, ca și pe parcursul întregii perioade de existență a Asociației, FIA a fost implicată într-un dialog activ cu reprezentanții Parlamentului, Guvernului, Ministerelor și ai altor autorități, pentru a implementa propunerile la nivel legislativ și economic. Unele din aceste idei deja au devenit acte legislative și normative, altele fiind la etapa examinării/adoptării de către structurile statale ale Republicii Moldova.

Astfel, deja a intrat în vigoare Legea cu privire la tichetele de masă, amendamentele la Codul Muncii (36 de articole), Legea cu privire la migrația de muncă, Legea privind plata pentru poluarea mediului, Regulamentul cu privire la învățământul dual. De asemenea, Parlamentul a legalizat de-monopolizarea serviciilor oncologice. La diferite etape ale procesului legislativ sunt modificările Legii privind deșeurile (incinerare/co-incinerare), precum și alte acte normative și legislative, în procesul elaborării cărora au participat activ reprezentanții Asociației. În cadrul Grupului de lucru al Consiliului Economic pe lângă Prim-Ministrul RM, prezidat de către FIA, a fost elaborat și semnat de către șeful cabinetului de miniștri Angajamentul și Foaia de parcurs cu privire la politicile investiționale. De asemenea, a fost inițiată reforma sistemului sancționator în domeniul economic. În acest an, fiind unul jubiliar – 15 ani, FIA planifică să continue activitățile în sensul optimizării și implementării propunerilor din Cartea Albă, apărarea intereselor investitorilor străini și îmbunătățirea climatului investițional în RM.

În cadrul Adunării Generale FIA, în calitate de Președinte FIA, pentru perioada 2018-2020, a fost reales Dr. Alexander Koss, Speaker-ul Comitetului de Conducere al companiei Sudzucker Moldva. Vice-Președinte al Asociației pentru această perioadă a devenit Gokce Yanasmayan, directorul Efes Vitanta Moldova Brewery, membrii Consiliului Asociației au fost aleși, după cum urmează: Igor Corman, SE Bordnetze, Barkin Secen, Moldcell, Julien Ducarroz, Orange Moldova, Olga Șchiopu, Health Forever International/Spitalul Internaţional Medpark, Karoly Szalai, Metro Cash & Carry Moldova.

Notă: Asociația Investitorilor Străini (FIA) este o asociație nonprofit și neafiliată politic, fondată în septembrie 2003. FIA întrunește 17 membri – cele mai mari companii cu capital străin din Moldova, ce au creat peste 10 mii de locuri de muncă și reprezintă un volumul total de investiții ce depășește cifra de  700 mil. $, activând în toate domeniile economice: sectorul agro-alimentar, industrie, telecomunicații, distribuție, audit, asigurări, medicină, și altele. Mai multe detalii aflați pe: www.fia.md.

Source: www.bani.md