Agora.md – Interviu cu președintele Asociației Investitorilor Străini (FIA) din Moldova, Alexander Koss

Agora.md – Interviu cu președintele Asociației Investitorilor Străini (FIA) din Moldova, Alexander Koss

Asociația investitorilor străini din Moldova FIA este o comunitate formată din 16 dintre cele mai mari companii cu capital străin. Suma totală a investițiilor a constituit în perioada activității acestora 800 mln. euro. La întreprinderile companiilor-membre ale FIA lucrează peste 10 mii de persoane. Citiți în continuare interviul realizat de „Logos Pres” cu președintele Asociației investitorilor străini din Moldova FIA, Speakerul comitetului de conducere al ÎM Sudzucker Moldova, Alexander Koss.

„LP”: Numele speakerului comitetului de conducere al Sudzucker Moldova se asocia întotdeauna cu un rol important pe care acesta îl joacă în activitatea FIA. Dvs sunteți acum președinte oficial al Asociației. Ce schimbări vor urma în activitatea organizației?

Într-adevăr, Sudzucker Moldova s-a aflat la originile FIA, compania noastră a fost un cofondator al Asociației, la crearea căreia au existat greutăți de ordin obiectiv și subiectiv. La etapa inițială ne-am confruntat cu neînțelegerea și chiar cu o rezistență a instituțiilor statale. Cu timpul însă, chiar și scepticii, și criticii noștri au fost nevoiți să recunoască faptul că rezultatul dialogului constructiv al demnitarilor de stat cu managerii celor mai mari companii cu capital străin în ceea ce privește ameliorarea climatului de afaceri în țară poate fi unul foarte bun. Vedeți dumneavoastră, în cadrul companiilor-membre ale FIA sunt recrutați și crescuți specialiștii cei mai calificați din toate domeniile de bază ale businessului: producerea de mărfuri, comunicații, servicii hoteliere, tehnologii informaționale, marketing, finanțe, audit etc. Este evident faptul că potențialul acesta poate și trebuie să fie folosit de către structurile de stat în procesul de formare a condițiilor-cadru care să stimuleze dezvoltarea businessului. Fapt care și asigură, de altfel, creșterea economiei țării și sporirea bunăstării poporului său. Iată de ce, aflându-mă în funcția de președinte al FIA, voi depune toate eforturile pentru a intensifica dialogul între stat și business. Cred că vom reveni în cadrul FIA la practica creării grupurilor de experți specializate pe anumite domenii ale businessului. În afară de faptul că reprezentantul FIA este în mod tradițional vicepreședinte al Confederației patronatelor, FIA, pentru prima dată în istoria Consiliului economic pe lângă prim-ministru, s-a situat în fruntea unui grup de lucru pentru atragerea investițiilor. Una dintre sarcinile prioritare constă în identificarea unei forme de asigurare a monitorizării, de către experți, a proiectelor de legi propuse nemijlocit de deputații Parlamentului în vederea evaluării impactului acestora asupra economiei Moldovei, precum și a unor posibile riscuri.

„LP”: Când amintiți despre riscuri, apar imediat câteva asociații. Una dintre ele este geopolitica, care, cel puțin, prin semantica acestui termen în versiunea sa actuală se află prin apropierea investițiilorstrăine.

Factorul geopoliticii nu influențează în niciun fel activitatea FIA. Asociația nu beneficiază de finanțare nici de la Comisia Europeană, nici de la Departamentul de Stat al SUA, nici de la Uniunea Economică Euroasiatică. Bugetul organizației noastre se constituie exclusiv din contul cotizațiilor de membru al întreprinderilor participante. Respectiv, acesta este cheltuit în mod exclusiv pentru realizarea proiectelor care prezintă un interes comun sau, mai bine zis, un interes public. Geografia FIA este destul de extinsă. În Asociație sunt reprezentate companiile din cele mai dezvoltate țări ale Uniunii Europene – Franța, Germania, Austria. Totodată, de rând cu „clusterul occidental”, în cadrul FIA se manifestă destul de activ și participanții din „extremul orient”, de la „sud” și de la „est” – întreprinderile din Japonia, Turcia și Ucraina. Desigur, în toate țările există particularități naționale privind felul în care se gestionează o afacere. Dar acest fapt nu constituie o sursă de contradicții, ci, dimpotrivă, de experiență și cunoștințe suplimentare. Dar fundamentul, „limbajul comun” îl constituie modelele universale de edificare a unui business eficient. De aici și pornește principiul nostru de formare a sistemului: FIA este o organizație apolitică și nu este afiliată la nicio elită politică din Moldova. Anume aceasta este deosebirea noastră principială de alte comunități de afaceri cu anumite interese politice.

„LP”: Ce este, în acest caz, cel mai important pentru FIA, organizația din afara sistemului, în procesul de interacțiune a Asociației cu puterea și societatea civilă?

Pentru noi este importantă, în primul rând,  stabilitatea în țară – indiferent de orânduirea sistemului de stat. Există republici prezidențiale, parlamentare și chiar monarhii iluminate foarte dezvoltate din punct de vedere economic și umanitar. Dar prosperarea diverselor tipuri de state se bazează întotdeauna pe stabilitatea normelor-cadru de activitate a economiei fixate la nivel legislativ și aplicate în mod real. Precum și pe activitatea antreprenorială bine fundamentată. Iar când cei mai mari investitori mai sunt și solidari în baza unor valori comune, a unor principii universale și a unor interese transparente,  de această „putere discretă” ar trebui să țină seama orice elită guvernantă rezonabilă. O clasă a businessului civilizată, investitorii sistemici vor aspira întotdeauna să facă așa încât „spațiul” în care activează să se apropie cât mai mult de standardele maxime în ceea ce privește potențialul uman, nivelul intelectual și nivelul bunăstării populației. Noi nu avem nevoie de dezordini, de nemulțumirile societății civile, capabile să se transforme în proteste devastatoare. Cei care se ocupă de realizarea unor proiecte de business de lungă durată nu doresc să trăiască în „castele de sticlă”, care într-o bună zi ar putea fi distruse de pietrele aruncate de poporul disperat, sau de demnitarii corupți  detașați de realitate.

„LP”: Dar asemenea riscuri în Moldova sunt multe și, din păcate, ele nu par să se împuțineze cu timpul. Există totuși vreo speranță?

Momentul-cheie constă în faptul că lucrătorii întreprinderilor investitorilor străini din Moldova sunt în majoritatea lor covârșitoare oameni satisfăcuți de condițiile lor de muncă și de nivelul lor de viață. Noi practic nu avem fluctuație de cadre. Dezvoltarea noastră durabilă se transferă cu timpul și asupra partenerilor noștri de afaceri, asupra intermediarilor, furnizorilor de resurse și serviciilor B2B. Încă ceva – proiectele noastre de infrastructură, impozitele și caritatea, deși încet, dar se transformă în mod sigur în cazuri reale de îmbunătățire a vieții în localitățile în care se află întreprinderile noastre.

„LP”: Cu alte cuvinte, există speranța de progres într-un sat sau într-un oraș luat aparte, și tot așa mai departe. Nu există aici o confruntare și, în ultima instanță, o contradicție între „coadă și cap”?

La nivelul FIA nu există o asemenea contradicție. Întreprinderile-membre găsesc permanent consensul, chiar dacă, inițial, opiniile lor nu corespund, sau există un conflict de interese. Întotdeauna poate fi restabilit echilibrul necesar și rezonabil. Nu a existat vreun caz ca problema să nu fie soluționată. Și încă un aspect foarte important – noi nu ne separăm și nu ne contrapunem în niciun caz businessului  moldovenesc. Noi întreprindem măsuri pentru a ameliora mediul antreprenorial pentru toți. Există o logică unică, un algoritm unic al businessului de succes – el este unul cosmopolit. Mulți investitori străini membri ai FIA dispun de o experiență mai mare de un deceniu de activitate în Moldova. Putem spune fără niciun fel de rezerve și echivocuri că acesta este deja un business autohton, de succes. Nimeni nu a falimentat și nu a plecat din țară. Toți noi, cei din Moldova, dispunem de un business autentic: cu o infrastructură tehnico-materială, de producție, de marketing bine dezvoltată. Nu este vorba de modelul de comerț simplist din secolul trecut de genul am cumpărat – am vândut – am plecat.

„LP”: Cum se raportează aceasta la declarațiile unor reprezentanți ai puterii cu privire la reducerea fluxului de investiții străine, în special anul trecut?

Trebuie să ne imaginăm clar diferența dintre exportul de mijloace, refluxul capitalului străin din țară și reducerea sporului de investiții străine. De exemplu, în anul 2015 compania Sudzucker a investit circa 10 milioane de euro în construcția unei instalații de producere a biogazului la fabrica de zahăr din Drochia. Lucrul acesta s-a reflectat, bineînțeles, asupra indicatorului general al creșterii nivelului de investiții străine în Republica Moldova. Anul trecut, însă, compania noastră nu a realizat asemenea proiecte investiționale de proporții. Au existat alte sarcini importante, dar de proporții mai mici. Asemenea procese s-au desfășurat și la alte companii cu capital străin. Ca urmare, ne-am pomenit cu o reducere generală a volumului de investiții. Însă anul acesta planificăm să investim mai mult de 3 mln. euro, inclusiv în cel de-al treilea bloc de cogenerare a energiei electrice la instalația de biogaz din Drochia. Din câte cunosc, și alte companii planifică să investească în construcția obiectivelor de producție din Republica Moldova. Astfel, indicatorii de creștere a volumului de investiții se pot modifica esențial în anul 2017. Problema de bază a economiei Moldovei constă în faptul că ea este, din păcate, mică. Realizarea sau sistarea doar a unuia sau două proiecte investiționale pot modifica în mod substanțial tabloul general. Totodată, nu cred că merită să tragem concluzii generale în baza unor cazuri singulare. Dimpotrivă, cu eforturile comune ale comunității de afaceri și ale instituțiilor de stat, este necesar să se creeze în mod insistent și migălos premise pentru ca, într-o  perspectivă de lungă durată, numărul proiectelor investiționale importante realizate anual în Moldova să fie nu de ordinul unităților, ci zecilor și sutelor.

„LP”: Dar ce este necesar, în primul rând, pentru aceasta?

Este un lucru banal, dar adevărat – banii au nevoie de liniște și stabilitate. Noi ne-am obișnuit la FIA, într-un anumit sens, că ramurile puterii, instituțiile de stat și chiar elitele politice din Republica Moldova demonstrează, de fapt atitudini similare față de diverse  procese economice. Deosebirile doctrinare au dispărut demult. Sunt reale doar conflictele de interese personale sau conjuncturiste de grup, care sunt însoțite de un decor politic mai mult sau mai puțin colorat și  de o retorică populistă. Totodată, unii observatori neinițiați de peste hotare percep adesea situația cu totul altfel. Pentru investitorii potențiali noi din aceeași Germanie, articolul din ziarul influent Deutsche Allgemeine Zeitung cu privire la instabilitatea social-politică din Moldova, despre „furtul secolului” și despre dezmățul corupției poate deveni, într-adevăr, un motiv pentru a amâna pentru câțiva ani realizarea proiectelor în această țară, până mecanismul de stat se va regla, iar societatea se va liniști.

„LP”: Investitorii străini intenționează să comunice lumii de comun cu „deținătorii puterii într-un stat captiv” despre faptul că treburile în acest stat „merg spre bine”?

Niciun politician, nicio ramură a puterii din Moldova nu va reuși să folosească FIA în calitate de „condrumeț util” în procesul de realizare a scopurilor conjuncturiste. Noi suntem disponibili să participăm în activitatea oricăror consilii consultative, dar numai în calitate de organizație de experți independentă – cu scopul de a identifica cea mai bună soluție pentru investitori, pentru economia și poporul Moldovei. Noi am beneficiat întotdeauna de această posibilitate și vom continua să beneficiem. Dar țin să subliniez – nu în calitate de „stimulent al imaginii” unei sau altei instituții de stat, unei sau altei ramuri a puterii. Lucrul acesta trebuie să-l conștientizeze clar toată lumea.

„LP”: Dar cu ce FIA este disponibilă să susțină în mod real autoritățile Moldovei?

Cât privește reglementarea și stimularea economică, noi suntem profesioniști în acest domeniu. Cât privește reforma în domeniul justiției, administrării publice, administrării regionale, noi ne-am putea expune opinia, totodată, recomandăm în mod insistent structurilor de stat  să conlucreze cu organizațiile internaționale de experți. Acestea sunt capabile să asigure monitorizarea respectării legalității în activitatea organelor de ocrotire a drepturilor, a procuraturii și a instanțelor de judecată. Mai mult, are sens să se efectueze un transfer al experienței corporațiilor în activitatea aparatului de stat. La noi, de exemplu, în cadrul Sudzucker Moldova, un director tehnic este responsabil de activitatea a două fabrici de zahăr de același tip. Să întreții într-o țară mică precum Moldova un aparat enorm de funcționari, fie și cu un salariu mizer, este un lux pe care n-ar trebui să ți-l permiți. Orice business ar putea falimenta în urma unor asemenea cheltuieli administrative mari. Cu atât mai mult cu cât, din păcate, esența activității unui număr considerabil de funcționari publici constă, în cel mai bun caz, în identificarea pentru sine și pentru alte persoane a unei ocupații, indiferent de utilitatea acesteia, iar în cel mai rău caz – în elaborarea unor scheme corupte care demolează economia. În consecință, avem de a face cu un amestec explozibil de energie ardentă, aviditate și incompetență.

„LP”: În opinia D-voastră, cu ce reforma și în ce domeniu ar urma să înceapă interacțiunea dintre business și stat?

Asemenea domenii sunt multe. Unele dintre ele, în special, justiția în sfera economică, le-am menționat deja. O chestiune de foarte mare importanță o constituie Codul muncii, care este unul arhaic. Din păcate, în acest caz avem de a face cu o unanimitate a unor reprezentanți ai instituțiilor de stat și ai sindicatelor. Din considerente electorale, ei fac tot posibilul pentru a menține clișeele depășite, dar atractive totuși prin ceva și pentru cineva. Acestea sunt populiste prin esența lor, dar distructive în realitate. De exemplu, ca în timpurile sovietice, încă nu putem concedia un alcoolic cu „vechime în muncă” fără consimțământul „milosului” sindicat. Este evident faptul că a dat demult „în floare” necesitatea asanării sistemului relațiilor de muncă.

Source: agora.md